woord OT NT apo Bijbel
hoeds1001

Vindplaatsen van hoeds in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 28:37
En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn.