woord OT NT apo Bijbel
hoekberderen3003

Vindplaatsen van hoekberderen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Exodus 26:23
Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden.

Exodus 26:24
En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd zijn, met een ring; alzo zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn.

Exodus 36:28
Ook maakte hij twee berderen tot hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden.