woord OT NT apo Bijbel
hoeks2507

Vindplaatsen van hoeks in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 15:38
Spreek tot de kinderen Israƫls, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten.

Psalmen 118:22
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.