woord OT NT apo Bijbel
hoeksteen3205

Vindplaatsen van hoeksteen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Efeziƫrs 2:20
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

1 Petrus 2:6
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.