woord OT NT apo Bijbel
hoelang1102

Vindplaatsen van hoelang in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 6:10
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?