woord OT NT apo Bijbel
hoerachtig1001

Vindplaatsen van hoerachtig in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 6:9
Dan zullen uw ontkomenen Mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat Ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van Mij afgeweken is, en door hun ogen, die hun drekgoden nahoereren; en zij zullen een walging aan zichzelven hebben over de boosheden, die zij in al hun gruwelen gedaan hebben.