woord OT NT apo Bijbel
hoerachtige1012

Vindplaatsen van hoerachtige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 9:3
Ga geen hoerachtige vrouw tegemoet opdat gij niet te eniger tijd in haar strikken valt.