woord OT NT apo Bijbel
hoereerder0325

Vindplaatsen van hoereerder in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 23:21
Een hoereerder, die met het lichaam zijns vleses hoererij bedrijft, rust niet totdat hij een vuur ontstoken heeft.

Jezus Sirach 23:22
Een hoereerder is allerlei brood zoet; hij zal niet aflaten totdat hij zijn einde neemt.