woord OT NT apo Bijbel
hoerekind1001

Vindplaatsen van hoerekind in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 11:1
Jeftha nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerekind; doch Gilead had Jeftha gegenereerd.