woord OT NT apo Bijbel
hoeren73414

Vindplaatsen van hoeren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jezus Sirach 9:6
Geef uw ziel de hoeren niet over, opdat gij uw erfdeel niet verliest.

Jezus Sirach 19:2
Wijn en vrouwen doen de verstandigen afvallen, en wie de hoeren aanhangt, die wordt stout.

Baruch 6:10
En geven daarvan ook de hoeren, die onder hun dak zijn. Zij versieren ook de zilveren en gouden en houten goden, met klederen als mensen.

2 Makkabee├źn 6:4
Want de tempel werd vervuld met overdadigheid, en brasserijen der heidenen, die met de hoeren daar in luiheid leefden, en in de heilige galerijen zich vermengden met de vrouwen; en daarenboven dingen daarin brachten die niet betaamden.