woord OT NT apo Bijbel
hoerenbeloningen1001

Vindplaatsen van hoerenbeloningen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Micha 1:7
En al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden, en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden, en al haar afgoden zal Ik stellen tot een woestheid; want zij heeft ze van hoerenloon vergaderd, en zij zullen tot hoerenloon wederkeren.