woord OT NT apo Bijbel
hoerenlied1001

Vindplaatsen van hoerenlied in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 23:15
En het zal geschieden te dien dage, dat Tyrus zal vergeten worden zeventig jaren, gelijk eens konings dagen; maar ten einde van zeventig jaren zal in Tyrus als een hoerenlied zijn: