woord OT NT apo Bijbel
hoerenschaamte1001

Vindplaatsen van hoerenschaamte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 23:29
Die zullen met u handelen uit haat, en al uw arbeid wegnemen, en u naakt en bloot laten, dat uw hoerenschaamte ontdekt worde, mitsgaders uw schandelijkheid en uw hoererijen.