woord OT NT apo Bijbel
hoerenversiersel1001

Vindplaatsen van hoerenversiersel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 7:10
En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede;