woord OT NT apo Bijbel
hoerere1001

Vindplaatsen van hoerere in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 19:29
Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.