woord OT NT apo Bijbel
hoereren163120

Vindplaatsen van hoereren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 15:47
Wee u, gij ellendige, overmits gij u haar hebt gelijk gemaakt, en hebt uw dochteren versierd tot hoererij, opdat zij zouden mogen behagen, en roemen op haar boelen, die met u altijd begeerd hebben te hoereren.