woord OT NT apo Bijbel
hoevele1506

Vindplaatsen van hoevele in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 18:15
En de koning zeide tot hem: Tot hoevele reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt, dan de waarheid, in den Naam des HEEREN?