woord OT NT apo Bijbel
hoevele1506

Vindplaatsen van hoevele in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Mattheüs 15:34
En Jezus zeide tot hen: Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes.

Mattheüs 16:9
Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt?

Mattheüs 16:10
Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt?

Mattheüs 27:13
Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen?

Handelingen 21:20
En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.