woord OT NT apo Bijbel
hoezeer1102

Vindplaatsen van hoezeer in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 21:2
O HEERE! de koning is verblijd over Uw sterkte; en hoezeer is hij verheugd over Uw heil!