woord OT NT apo Bijbel
hoezeer1102

Vindplaatsen van hoezeer in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filippensen 1:8
Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.