woord OT NT apo Bijbel
hofmeester103316

Vindplaatsen van hofmeester in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 2:8
En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het.

Johannes 2:9
Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.