woord OT NT apo Bijbel
hogelijk3014

Vindplaatsen van hogelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Exodus 15:1
Toen zong Mozes en de kinderen Israƫls den HEERE dit lied, en spraken, zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

Exodus 15:21
Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE; want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort!

Psalmen 119:138
Gij hebt de gerechtigheid Uwer getuigenissen, en de waarheid hogelijk geboden.