woord OT NT apo Bijbel
hogelijk3014

Vindplaatsen van hogelijk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 2:47
En hij antwoordde mij en zeide: Het is de Zoon Gods, die zij in de wereld hebben beleden. Toen begon ik hen hogelijk te verheffen, die zo kloekmoedig voor de naam des Heren gestaan hadden.