woord OT NT apo Bijbel
hogepriesterambt0011

Vindplaatsen van hogepriesterambt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 14:38
En de koning Demetrius bevestigde hem het hogepriesterambt in alles;