woord OT NT apo Bijbel
hogepriesterlijk0101

Vindplaatsen van hogepriesterlijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 4:6
En Annas, de hogepriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en zovelen er van het hogepriesterlijk geslacht waren.