woord OT NT apo Bijbel
hoham1001

Vindplaatsen van hoham in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 10:3
Daarom zond Adoni-zedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, den koning van Hebron, en tot Pir-am, den koning van Jarmuth, en tot Jafia, den koning van Lachis, en tot Debir, den koning van Eglon, zeggende: