woord OT NT apo Bijbel
hol90211

Vindplaatsen van hol in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Baruch 6:67
De wilde gedierten zijn beter dan zij, die in een hol vluchtende zichzelf kunnen helpen.

1 Makkabee├źn 9:38
Waarom zij, gedenkende aan hun broeder Johannes, optrokken en zich verborgen in een hol van de berg.