woord OT NT apo Bijbel
holle1001

Vindplaatsen van holle in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 15:19
Toen kloofde God de holle plaats, die in Lechi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam: De fontein des aanroepers, die in Lechi is, tot op dezen dag.