woord OT NT apo Bijbel
holofernes'0011

Vindplaatsen van holofernes' in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 13:7
En zij ging naar de sponde van het bed, die aan Holofernes' hoofd was, en zij nam zijn sabel vandaar, en nabij komende aan het bed, greep zij het haar van zijn hoofd aan en zeide: