woord OT NT apo Bijbel
hols1001

Vindplaatsen van hols in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 48:28
Verlaat de steden, en woont in de steenrots, gij inwoners van Moab! en wordt gelijk een duif, die in de doorgangen van den mond eens hols nestelt.