woord OT NT apo Bijbel
homam1001

Vindplaatsen van homam in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 1:39
De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.