woord OT NT apo Bijbel
homer110011

Vindplaatsen van homer in het Oude Testament. Het woord komt er 11 keer voor, in 6 verzen.

Leviticus 27:16
Indien ook iemand van den akker zijner bezitting den HEERE wat geheiligd zal hebben, zo zal uw schatting zijn naar zijn zaad; een homer gerstezaad zal zijn op vijftig sikkelen zilvers.

Jesaja 5:10
Ja, tien bunderen wijngaards zullen een enig bath geven, en een homer zaads zal een efa geven.

Ezechiël 45:11
Een efa en een bath zullen van enerlei mate zijn, dat een bath het tiende deel van een homer houde; ook een efa het tiende deel van een homer; de mate daarvan zal zijn naar den homer.

Ezechiël 45:13
Dit is het hefoffer, dat gijlieden offeren zult: het zesde deel van een efa van een homer tarwe; ook zult gij het zesde deel van een efa geven van een homer gerst.

Ezechiël 45:14
Aangaande de inzetting van olie, van een bath olie; gij zult offeren het tiende deel van een bath uit een kor, hetwelk is een homer van tien bath, want tien bath zijn een homer.

Hosea 3:2
En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.