woord OT NT apo Bijbel
homers1001

Vindplaatsen van homers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 11:32
Toen maakte zich het volk op, dien gehelen dag, en dien gansen nacht, en den gansen anderen dag, en verzamelden de kwakkelen; die het minst had, had tien homers verzameld; en zij spreidden ze voor zich van elkander rondom het leger.