woord OT NT apo Bijbel
hond141520

Vindplaatsen van hond in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Petrus 2:22
Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.