woord OT NT apo Bijbel
hond141520

Vindplaatsen van hond in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Tobias (Tobit) 5:25
En zij gingen beiden uit om weg te gaan, en de hond des jongelings ging met hen. En Anna, zijn moeder, schreide, en sprak tot Tobias: Waarom hebt gij ons kind weggezonden, en is hij niet de stok van onze hand, als hij uit en ingaat voor ons?

Tobias (Tobit) 11:5
En zij trokken heen, en de hond kwam mede achter hen.

Judith 11:16
En ik zal uw stoel in het midden van hen zetten, en gij zult hen drijven gelijk schapen, die geen herder hebben, en daar zal niet een hond zijn, die met zijn tong tegen u zal bassen;

Jezus Sirach 13:21
Wat vrede zal een hyƫna hebben met een hond? en wat vrede zal een rijke hebben met een arme?

Jezus Sirach 26:26
Een onbeschaamde vrouw zal geacht worden als een hond, maar die schaamte heeft, zal de Here vrezen.