woord OT NT apo Bijbel
hondenprijs1001

Vindplaatsen van hondenprijs in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 23:18
Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.