woord OT NT apo Bijbel
honderd-0202

Vindplaatsen van honderd- in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Mattheüs 13:8
En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.

Mattheüs 13:23
Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud.