woord OT NT apo Bijbel
honderdachtentachtig0011

Vindplaatsen van honderdachtentachtig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabeeën 1:10
In het jaar honderdachtentachtig, die in Jeruzalem en in Judea zijn, en de raad der ouden, en Judas, wensen Aristobulus, de leermeester van de koning Ptolomeüs, zijnde uit het geslacht der gezalfde priesters, en de andere Joden, die in Egypte zijn, voorspoed en gezondheid.