woord OT NT apo Bijbel
honderdachtenveertig0022

Vindplaatsen van honderdachtenveertig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Makkabee├źn 11:33
Vaartwel. De vijftiende dag der maand van Xanthicus, in het jaar honderdachtenveertig.

2 Makkabee├źn 11:38
Vaart wel. De vijftiende dag der maand Xanthicus, in het jaar honderdachtenveertig.