woord OT NT apo Bijbel
honderdachtenveertigste0011

Vindplaatsen van honderdachtenveertigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 11:21
Vaart wel in het honderdachtenveertigste jaar, de vierentwintigste dag der maand van Jupiter Corinthius.