woord OT NT apo Bijbel
honderdachtenvijftig0022

Vindplaatsen van honderdachtenvijftig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 5:18
De kinderen uit Bethlomon honderddrie├źntwintig; die van Nethofas vijfenvijftig; die van Anatoth honderdachtenvijftig; die van Bethasmon twee├źnveertig.

Tobias (Tobit) 14:13
En als hij dit zeide, begaf hem de ziel op het bed. En hij was honderdachtenvijftig jaren oud; en hij begroef hem heerlijk.