woord OT NT apo Bijbel
honderddrieëntwintig0011

Vindplaatsen van honderddrieëntwintig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:18
De kinderen uit Bethlomon honderddrieëntwintig; die van Nethofas vijfenvijftig; die van Anatoth honderdachtenvijftig; die van Bethasmon tweeënveertig.