woord OT NT apo Bijbel
honderdenachtentwintig0011

Vindplaatsen van honderdenachtentwintig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:27
De heilige zangers: de kinderen van Asaf honderdenachtentwintig.