woord OT NT apo Bijbel
honderdenachtenveertigste0011

Vindplaatsen van honderdenachtenveertigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 4:52
En zij stonden des morgens vroeg op, de vijfentwintigste van de negende maand (deze is de maand Chasleu) in het honderdenachtenveertigste jaar;