woord OT NT apo Bijbel
honderdentien0011

Vindplaatsen van honderdentien in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 8:41
Uit de kinderen van Astath, Joannes Aratan en met hem honderdentien mannen.