woord OT NT apo Bijbel
honderdentienduizend0011

Vindplaatsen van honderdentienduizend in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 13:2
En met hem Lysias, zijn hofmeester en die over zijn zaken gesteld was, een ieder hebbende een Griekse macht van honderdentienduizend te voet, en vijfduizendendriehonderd ruiters, en twee├źntwintig olifanten, en driehonderd wagens met zeisen gewapend.