woord OT NT apo Bijbel
honderdenvijf0011

Vindplaatsen van honderdenvijf in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 16:28
En zij nam zeer toe, en was zeer groot, en zij werd oud in het huis haars mans, honderdenvijf jaren, en zij stelde haar maagd in vrijheid, en zij stierf te Bethuliƫ, en zij begroeven haar in de spelonk van haar man Manasse, en het huis Israƫls droeg zeven dagen lang rouw over haar.