woord OT NT apo Bijbel
honderdenvijfenzestigste0011

Vindplaatsen van honderdenvijfenzestigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 10:67
En in het honderdenvijfenzestigste jaar kwam Demetrius, de zoon van Demetrius, van het eiland Creta, in het land zijner vaderen.