woord OT NT apo Bijbel
honderdenvijftig0022

Vindplaatsen van honderdenvijftig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 8:33
Uit de kinderen van Foros: Zacharia, en met hem zijn aangetekend honderdenvijftig mannen.

2 Makkabee├źn 4:9
En daarenboven beloofde hij ook nog andere honderdenvijftig talenten te zullen aanschrijven, indien hem zou toegelaten worden, dat hij door zijn macht zichzelf een school en een oefenperk der jeugd zou mogen oprichten, en dat hij die van Jeruzalem zou mogen opschrijven onder de burgers van Antiochi├ź.