woord OT NT apo Bijbel
honderdenzestig0011

Vindplaatsen van honderdenzestig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 8:39
Uit de kinderen van Bania, Salimoth, de zoon van Josafir, en met hem honderdenzestig mannen.